Stressterapi

Hvad er stress?

Stress er altid psykisk betinget. Stress er den reaktion du får fra din krop og din psyke på grundlag af ophobet følelser inden i dig på grund af en kortere eller længerevarende fortrængning af følelsesmæssige situationer eller oplevelser du ikke har været i stand til at tackle på en god og hensigtsmæssig måde. Stress er et helt almindelig menneskeligt fænomen  som påvirker den enkeltes mentale, fysiske og følelsesmæssige funktion, men som i dag har udviklet sig faretruende langt ud over det normale. Mange mennesker bære på  et eller andet niveau af stress lige fra deres barndom og denne stress opleves som en normal tilstand, af disse mennesker i deres voksenliv, fordi den altid har været der. En vigtig faktor er vor adfærd og reaktionsmønstre som kan være med til at vedligeholde vort stress niveau. Det kan også være i forbindelse med en traumatisk situation, der opstår et problem, når vi ikke længere kan reagere hensigtsmæssigt på en bestemt situation og derefter undgår den. Spændingen forbliver indeni os, fordi den ikke udvikler sig til en effektiv handling og derfor har vores krop og psyke problemer med at vende tilbage til det normale leje.

I den evigt skiftende verden vi lever i, er vi omgivet af nye situationer, hvor vi skal træffe valg og handle rigtigt. Mange gange vælger vi ikke at handle af angst eller usikkerhed, men fortrænger situationen og det er det der giver stress og forårsager spændinger. Når vi kan finde en måde at udløse disse spændinger på, vender vores krop og psyke tilbage til det normale leje. Når vi derimod ikke kan finde afløb for disse spændinger, forbliver de indeni os, hvorefter vi begynder at lide af smerter og få små skavanker. Forbliver du i denne tilstand i gennem længere tid uden at gøre noget, udsætter du dig selv for en  høj risiko for alvorlige sygdomme både fysisk og psykisk.

Positiv stress?

Findes der positiv stress? Nogle vil mene at en situation hvor en person vinder 1 million er en positiv stresssituation, men sandheden er at den følelsesmæssige reaktion personen oplever er en omvendt faresituation, glæde ved at få penge til alt det personen har ønsket sig og derefter angst fordi personen ikke kan overskue situationen og konsekvenserne. Det er derfor at man oplever at mennesker der er så heldige at vinde et stort beløb, handler totalt uforståeligt for andre mennesker, når de f. eks forærer hele gevinsten væk til velgørende formål, eller bare sætter pengene i banken og fortsætter med at leve som de altid har gjort. At vinde den store gevinst er en traumatisk oplevelse der ofte fremkalder en angstneurose og en permanent stresstilstand  hos den heldige. Det er ikke uden grund at tipstjenesten tilbyder rådgivning til disse mennesker. At få et nyt job eller blive forfremmet kan udløse de samme angsttilstande, specielt i disse år hvor virksomhederne oplever mangel på specielt højt kvalificeret og kompetent arbejdskraft, bliver mange ansat eller forfremmet til jobs de ikke p.t. er kompetente til, resultatet er allerede slået igennem, mange virksomheder oplever langtidssygemeldte topledere. 

 

Symptomer på stress

Det følgende er en kort liste over nogle af de symptomer man kan have, når man er udsat for stress.

Fysiske symptomer:

Forhøjet blodtryk, mavepine, forstoppelse, manglende appetit, hovedpine (migræne), tinitus ( ringen for ørene), trykken for brystet, stiv nakke, søvnløshed, håndsved, jævnlige forkølelser eller influenza, astma, allergi, indtagelse af forhøjede mængder alkohol og/eller tobak, muskel- og ledsmerter, smerter i almindelighed.

 Psykiske symptomer:

 En følelse af utilstrækkelighed, en følelse af at være under konstant pres, mentalt udmattet, mangel på koncentration, en følelse af hjælpeløshed, at føle sig overvældet af begivenhedernes gang, at føle sig sørgmodig og ked af det, at føle sig frustreret og utilfreds.

Facebooktwitter