Sorg terapi

Sorgterapi

Sorg er et eksistentielt vilkår, der på et tidspunkt i livet rammer alle mennesker. En soreg har mange udtryksmåder, skyld, lettelse, fortrængning, vrede, smerte, tomhed, ensomhed, angst. De fleste mennesker har lært at fortrænge følelser. Konsekvensen af at fortrænge følelserne forbundet med tabet, kan føre til depression og sygdom.

Sorg opstår i forbindelse med et tab af nogen eller noget man har mistet. Det kan være at du har mistet en nærtstående, f.eks. ægtefælle, kæreste, ven, forælder, god kammerat eller et dyr kat eller hund Det kan være at du er blevet ramt af alvorlig sygdom eller ulykke og at du har mistet din erhvervsevne, førlighed, identitet, anseelse eller venner som følge af sygdommen. Måske gennemlever du en vanskelig skilsmisse eller din ægtefælle er blevet dement.

Individuelt sorgarbejde

Du vil blive støttet i at tale om omstændighederne ved tabet og de eventuelle traumatiske oplevelser du måtte have haft. Du vil få redskaber til at gennemleve sorgprocessen og du vil få lov til at tale om dit tab og dit savn.

Forsamtale

Inden du påbegynder et forløb, vil vi ved en ”forsamtale” sammen søge at sætte ord på:

hvem eller hvad du har mistet

din tilknytning til den eller dét du har mistet

din nuværende situation og netværk.

Et længere individuelt forløb anbefales i særlig grad, hvis der er tale om et vanskeligt tab, som f.eks. pludseligt dødsfald/skilsmisse, traumatisk dødsfald/skilsmisse som f.eks. ved selvmord eller ulykke, eller hvis der har været tale om et kompliceret forhold til den afdøde eller fraseparerede .

 

Facebooktwitter